jQuery Plugins that make Your life much easier

Posted In: blog |

Będę starał się na bieżąco uzupełniać przydatne biblioteki.

 1. Avgrund Modal.


  Biblioteka oferująca wyświetlanie okien modalnych i popup w sposób dający wrażenie głębi pomiędzy stroną, a naszym oknem modalnym. Biblioteka zajmuje ok. 2KB, wymaga jQuery 1.6 oraz wspiera starsze przeglądarki.
  Demo & download.

 2. TextExt


  Bardzo zaawansowana biblioteka usprawniająca tworzenie pól formularzy z autocomplete i filtrowaniem za pomocą tagów.

 3. jquery.shapeshift

  Better grid 🙂

 4. Cluetip – tooltip plugin

  Very powerfull tooltip library.

  Demo & Download

 5. jQuery Tooltipify

  Demo & Download

 6. qTip 2

  Very powerfull tooltip library for jQuery.
  Demo & Download

 7. TinyNav.js

  It’s a lightweight jQuery plugin for making a website menu responsive. It uses a <select> for the responsive menu.

  Demo & Download

 8. Navgoco

  is a simple JQuery plugin which turns a nested unordered list of links into a beautiful vertical multi-level slide navigation, with ability to preserve expanded submenus between sessions by using cookies and optionally act as an accordion menu.
  Download
  Demo

 9. Responsive Multi-Level Menu

  Demo & Download


Post Tags: form | html5 | jquery | tooltip |


Comments Off on jQuery Plugins that make Your life much easier