Narzędzie do sprawdzania kontrastu pomiędzy tłem a tekstem.

Posted In: blog |

Doskonałe narzędzie znajduję się na http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html. Sprawdza on kontrast zarówno dla normy W3C jak i WCAG.


Post Tags: css |


Comments Off on Narzędzie do sprawdzania kontrastu pomiędzy tłem a tekstem.