Posts for Tag: apache

.htaccess – most common tasks


Redirect to non-www:

Disable APC:

Compress certain types of files:

Set expire date for certain types of files:

URL Rewriting w Magento


Usunięcie zbędnego index.php z wszystkich adresów sklepu, tak aby nasze produkty wyświetlały się po prostu w formie example.com/produkt.html. 1. Należy upewnić się, że w konfiguracji Apache jest włączony mod_rewrite 2. W panelu administratora sklepu ustawić Admin » System » Configuration » Web » Search Engine Optimization » Use Web Server Rewrites na Yes 3. KopiujemyRead More