Posts for Tag: css

Sublime Text 3 – CheatSheet & Plugins for Web develpment.


First point of the program is installing the Sublime Text Editory itself. If you are using Sabayon or Gentoo, the is an overlay sublime-text, so You can emerge it. Installing Sublime Text 3 on Gentoo / Sabayon

Installing helpfull plugins for Sublime Text 3 First of all install “Package Control” an utility that wouldRead More

Narzędzie do sprawdzania kontrastu pomiędzy tłem a tekstem.


Doskonałe narzędzie znajduję się na http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html. Sprawdza on kontrast zarówno dla normy W3C jak i WCAG.

Znakomity Validator CSS


Validator możemy znaleźć pod adresem http://csslint.net/ Standardowy Validator możemy natomiast znaleźć na stronach W3C