Posts for Tag: dp

Resetowanie hasła w DP.


By zresetować hasło administratora w dotproject z poziomu bazy: UPDATE users SET user_password = ’76a2173be6393254e72ffa4d6df1030a’ WHERE user_username = ‘admin’; Powyższe polecenie ustawi hasło administratora dotproject na domyślne – ‘passwd’.