Posts for Tag: forpsi

Forpsi – Cannot connect to MySQL 4.1+ using old authentication


Forpsi używa jeszcze starego mysql’a z ustawionym domyślnie old_password na On. Więc jeżeli chcemy skorzystać z bazy mysql na forpsi przy użyciu PHP 5.3 należy zalogować się do bazy i wykonać :