Posts for Tag: magento

Magento special price SQL


Get sepcial prices:

Update special prices

Magento change product meta data by SQL Queries


Editing contents of meta data for a big product base, can be very time consuming. But You can always use SQL… 1. Get atributte_id for meta data:

The result should be similiar to:

We’ll use the attribute_id in the next query. The backend_type determines in which table the data is kept. For exampleRead More

Magento 1.7 – Maintenance Mode


Efekt, który chcemy osiągnąć to możliwość wprowadzania zmian, wraz z podglądem sklepu bez niepokojenia klientów, którzy mogliby próbować zrobić zakupy w trakcie wprowadzania zmian. 1. Edytujemy plik errors/default/503.phtml i umieszczamy w nim informację dla klientów. 2. Przełączamy sklep w “maintence mode” umieszczając plik maintenance.flag w głównym katalogu sklepu. Niestety w tym momencie my sami nieRead More

URL Rewriting w Magento


Usunięcie zbędnego index.php z wszystkich adresów sklepu, tak aby nasze produkty wyświetlały się po prostu w formie example.com/produkt.html. 1. Należy upewnić się, że w konfiguracji Apache jest włączony mod_rewrite 2. W panelu administratora sklepu ustawić Admin » System » Configuration » Web » Search Engine Optimization » Use Web Server Rewrites na Yes 3. KopiujemyRead More