Posts for Tag: python

Serve a directory – one liner in python


To serve a directory over the network just :

Virtualenv – Python


Virtualenv pozwala tworzyć środowisko (sandbox) dla konkretnej aplikacji, bez ingerowania w globalne biblioteki i binaria systemu. Szybki start:

Mając już swoje wirtualne środowisko możemy działać (np. instalując django).