Posts for Tag: tooltip

jQuery Plugins that make Your life much easier


Będę starał się na bieżąco uzupełniać przydatne biblioteki. Avgrund Modal. Biblioteka oferująca wyświetlanie okien modalnych i popup w sposób dający wrażenie głębi pomiędzy stroną, a naszym oknem modalnym. Biblioteka zajmuje ok. 2KB, wymaga jQuery 1.6 oraz wspiera starsze przeglądarki. Demo & download. TextExt Bardzo zaawansowana biblioteka usprawniająca tworzenie pól formularzy z autocomplete i filtrowaniem zaRead More